Datum Team Nr. Thuis Uit tijd scheidrechter / opm.
23-6-2018 BeeBall Major League 16145 Nuenen Lions Ducks BM1 11:00
BeeBall Major League 16275 Ducks BM1 Nuenen Lions 12:00
Softbal Aspiranten 27159 Twins AS1 Ducks AS1 13:00
Softbal Aspiranten 24797 Ducks AS1 Twins AS1 14:45
Honkbal Junioren 18811 All In JH1 Ducks JH1 11:00
24-6-2018 Honkbal Senioren 1600 Royals H1 Ducks H1 14:30
25-6-2018 Honkbal Pupillen 18256 Cardinals PH2 Ducks PH1 19:00
30-6-2018 Honkbal Junioren 20694 Ducks JH1 All In JH1 12:30 Brian H2
Honkbal Pupillen 18467 Ducks PH1 PSV PH1 15:00 Tristan JH1
Softbal Aspiranten 24180 Gryphons AS1 Ducks AS1 14:00
Softbal Junioren 23444 Ducks JS1 Twins JS1 10:00 Colette DS1
Softbal Junioren 26097 Twins JS1 Ducks JS1 12:00 Colette DS1
1-7-2018 BeeBall Major League Robert Eenhoorn Classic Toernooi
Softbal Senioren Dames 26237 Jeka DS1 Ducks DS1 10:30
Honkbal Senioren 19334 Royals H2 Ducks H2 10:30
7-7-2018 Softbal Aspiranten 27661 Ducks AS1 ROEF! AS1 10:30 Renée JS1
BeeBall Major League 16142 Hazenkamp BM1 Ducks BM1 10:30
Honkbal Junioren 22892 Gryphons JH1 Ducks JH1 13:30
8-7-2018 Softbal Senioren Dames 23930 Ducks DS1 Wizards of Boz DS1 10:30 Jan H1
Honkbal Senioren 17920 Ducks H2 Blue Lions Tilburg H2 11:00 Kees H1
Honkbal Senioren 1537 Ducks H1 MULO 15:00 Paul H2
15-7-2018 Softbal Senioren Dames 24537 Nuenen DS1 Ducks DS1 11:00
Honkbal Senioren 1547 Centrals H1 Ducks H1 13:00
Honkbal Senioren 17217 Kickers H1 Ducks H2 13:00
ZOMERVAKANTIE
15-8-2018 Jeugdkamp
16-8-2018 Jeugdkamp
25-8-2018 Honkbal Junioren 21387 Ducks JH1 All In JH1 13:00 Geert H2
26-8-2018 Softbal Junioren 26918 Ridderkerk Rowdies JS1 Ducks JS1 13:00
Honkbal Senioren 1538 Ducks H1 Maastricht H1 15:00 Mark H2
Honkbal Junioren 19897 Seven Hills JH1 Ducks JH1 15:30
31-8-2018 Honkbal Senioren 1557 Gryphons H1 Ducks H1 19:30
1-9-2018 Softbal Aspiranten 23885 Ducks AS1 Twins AS1 10:30 Anne JS1
Honkbal Junioren 17520 Ducks JH1 Uden Red Sox JH1 13:00 Serge H1
2-9-2018 Honkbal Senioren 22893 Bullfighters H1 Ducks H2 14:00
8-9-2018 Honkbal Junioren 19777 All In JH1 Ducks JH1 11:00
Softbal Aspiranten 24642 Stags AS1 Ducks AS1 10:00
Softbal Aspiranten 23346 Ducks AS1 Stags AS1 12:00
Softbal Junioren 26780 Ducks JS1 Blue Birds JS2 14:30 Kirsten DS1
Softbal Junioren 24556 Blue Birds JS2 Ducks JS1 16:30 Nikki DS1
9-9-2018 Honkbal Senioren 17411 Ducks H2 Radboud Rangers H1 11:00 Jeroen H1
Honkbal Senioren 1539 Ducks H1 ROEF! H1 15:00 Bas H2
15-9-2018 Softbal Aspiranten 24059 Ducks AS1 Gryphons AS1 10:30 Marloe JS1
Honkbal Junioren 20581 Ducks JH1 Gryphons JH1 13:00 Geert H2
Softbal Junioren 27083 Ducks JS1 Blue Lions Tilburg JS1 14:30 Inge DS1
16-9-2018 Honkbal Senioren 23231 Panters H1 Ducks H2 14:30
Honkbal Senioren 1540 Ducks H1 Cardinals H1 11:00 Willem T?
22-9-2018 Honkbal Junioren 18329 Boosters JH1 Ducks JH1 11:00
23-9-2018 Softbal Aspiranten 27488 ROEF! AS1 Ducks AS1 10:30
29-9-2018 Recreantentoernooi
Softbal Junioren 25876 Ducks JS1 Catch JS1 14:30 Kirsten DS1
Recreantentoernooi
6-10-2018 Softbal Junioren 27621 Ducks JS1 Schiedam JS2 14:30 Nikki DS1
Softbal Junioren 24024 Ducks JS1 Schiedam JS2 16:30 Nikki DS1
 7-10-2018 Honkbal Senioren 1541 Ducks H1 Royals H1 14:00 Maarten H2
13-10-2018 Softbal Aspiranten 26309 Twins AS1 Ducks AS1 13:00
Honkbal Junioren 19287 Uden Red Sox JH1 Ducks JH1 14:00
Seizoensafsluiting 16:00
14-10-2018 Softbal Junioren 26082 Twins JS1 Ducks JS1 10:00