Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy, deze zijn vast gelegd  in  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze wetgeving geldt voor de hele EU en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor onze club.

Ook wij brengen momenteel in kaart hoe wij om moeten gaan met persoonsgegevens.

Het gaat daarbij om vragen als welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met deze gegevens, en wat doet de vereniging om ze te beschermen maar ook hoe om te gaan met het publiceren van foto’s en social media.

Achter de schermen wordt  al enige tijd hard gewerkt, met behulp van tools die de KNBSB ons hiervoor aanreikt.

We zijn al heel ver, en zullen onze leden uiteraard informeren als het proces is afgerond.

Het Bestuur