WWW.JRC-ducks.nl

 

Bestel via Sponsorkliks!

Ga je spullen kopen?

 

JRC-DUCKS

1
1

Club van 50

Deze club bestaat uit leden en niet leden die de Ducks een warm hart toedragen en bereid zijn een bedrag van € 50,- te schenken aan de Ducks. Het geld dat hiermee wordt opgehaald wordt jaarlijks besteed aan een door de Club van 50 te bepalen doel. Interesse?

Meld je aan clubvan50@jrc-ducks.nl